بایگانی سالانه: 2021

 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • گزینه های بهداشتی Beacon برای کسانی که در همه گیرهای دوقلوی اختلال استفاده از مواد افیونی و COVID-19 گرفتار شده اند ، تسکین مورد نیاز را فراهم می کند.

  ژانویه 21، 2021

  کمک های غیر انتفاعی با $125،000 بودجه اضافی بوستون ، 21 ژانویه 2021 - - COVID-19 تأثیر فوق العاده ای بر اقتصاد ایالات متحده ، سیستم بهداشت و درمان ما و افراد در سراسر کشور ما داشته است. با این حال ، یک مسئله دیگر وجود دارد که ماساچوست و بسیاری از کشور را تحت تأثیر قرار داده است. و در حالی که در حال حاضر مشغول جمع آوری نیست