آنچه داده ها می گویند

Beacon و شواهد تغییر کلاله

از زمان قانون بهداشت روان جامعه ای در سال 1963 ، شاهد پیشرفت های عمده ای در مراقبت های بهداشتی رفتاری آمریکا بوده ایم ، اما در نحوه انگ زدن به بیماری های روانی و اختلالات مصرف مواد تغییر چندانی نشده است. علیرغم گزینه های درمانی بهتر ، ننگ همچنان مانعی برای مراقبت و مشارکت معنادار در جامعه برای بسیاری است. دکتر کلارنس جردن ، معاون رئیس Beacon

Using Peers to Support Adults with Serious Mental Illness

If you’re a person with a serious mental illness (SMI), you’re more likely to die 25 years earlier than the rest of the population. You’re also less likely to have a regular primary care provider, so you rely on acute inpatient facilities and emergency departments for treatment. The result? Highly costly and fragmented care that…