بی نظمی در مصرف مواد

With more than 30 years of experience managing substance use disorder (SUD) service delivery, Beacon understands the unique challenges of addiction. We equip our providers with the right tools and clinical resources to identify and treat SUDs, so the people we serve achieve and sustain long-term recovery.

Beacon پشتیبانی از ضد شکست

Shatterproof یک سازمان غیر انتفاعی ملی است که برای پایان دادن به اعتیاد ویرانگر در خانواده ها تلاش می کند. تلاش های حمایتی Shatterproof به 15 ایالت کمک کرده است ...

ادامه مطلب

بازیابی زندگی ها: داستان وینسنت

"I reached a point where I was ready to do everything I always avoided in the past. I told myself I'm going to flip it around and say yes to everything I always said no...

ادامه مطلب

چگونه Beacon در حال مبارزه با بحران اعتیاد به مواد افیونی است

2 million Americans are addicted to prescription opioids Opioid overdose is now the #1 cause of accidental death in America Opioid-related deaths have...

ادامه مطلب

آیا اعتیاد یک بیماری مزمن مغز است؟

Addiction as a chronic brain disease continues to be debated, but a recent article in the New England Journal of Medicine asserts that neuroscience supports addiction as...

ادامه مطلب