کریستینا ماینلی مدیر ارشد رشد Beacon برجسته در مجله CIO درباره هوش مصنوعی و فواید و چالش های آن منحصر به فرد برای مراقبت های بهداشتی

مجله CIO اخیراً مدیر ارشد رشد Beacon Health Health در مقاله "چگونه سازمانهای بهداشتی به چالشهای هوش مصنوعی می پردازند" ارائه شده است. هوش مصنوعی (AI) آماده انقلابی در مراقبت های بهداشتی است و Beacon به پیشگویی در این امر کمک می کند. در زیر پیوندی به مقاله کامل آورده شده است.

مجله CIO: نحوه رسیدگی سازمان های بهداشتی به چالش های هوش مصنوعی ، آگوست 2018