خبرنامه الکترونیکی دسامبر 2019

 • مشاهده ما خبرنامه الکترونیکی ارائه دهنده دسامبر

  مباحث:

  • تغییرات جدید کد CPT 2020
  • برنامه FIDA در 31 دسامبر 2019 پایان می یابد
  • خدمات مشاوره ای ماساچوست برای درمان اعتیاد و درد مشاوره در زمان واقعی را به ارائه دهندگان مراقبت های اولیه ارائه می دهد
  • Beacon پروژه فلوریدا ECHO را راه اندازی می کند ® برای OUD در 7 ژانویه 2020 در ساعت 12 عصر ET
  • یادآوری دسترسی انتصاب
  • نیازهای فرهنگی و زبانی عضویت Beacon