نوامبرنامه الکترونیکی نوامبر 2019

 • مشاهده ما خبرنامه الکترونیکی ارائه دهنده نوامبر

  مباحث:

  • پوشش جدید و گسترده مدیکر از درمان اختلال استفاده از مواد افیونی و تله سلامت
  • یادآوری برای بررسی راهنمای عمل بالینی و ابزار اندازه گیری
  • ابزارهای خود مدیریتی رایگان و آنلاین برای اعضا
  • یادآوری استفاده از ابزارهای غربالگری استاندارد با اعضای 13 ساله و بالاتر - به ویژه برای افسردگی ، خودکشی و مشکلات همراه
  • گزینه های ارزش کالیفرنیا اکنون گزینه Beacon Health کالیفرنیا است
  • ارائه دهندگان تگزاس: تغییر کد روش برای تجویز غیر متادون
  • انجمن دارویی اعتیاد آمریکا تعریف اعتیاد را به روز می کند
  • آموزش معیارهای ضروری پزشکی بین کوال