خبرنامه اکتبر 2015

  • تصمیم گیری: جلوگیری از فرار مغز
  • The Road Ahead: بروزرسانی مجدد نام تجاری
  • ICD-10: زمان فرا رسیده است!
  • رازداری ، حریم خصوصی و امنیت اطلاعات بهداشتی قابل شناسایی
  • کارولینای شمالی مرکز عملیات: برنامه مدیریت پرونده فشرده
  • استانداردهای انتصاب و در دسترس بودن
  • نگهداری اطلاعات دقیق جمعیتی برای مراجعه اعضا
  • توجه ارائه دهندگان ValueOptions: اختلالات استفاده از مواد و معیارهای ASAM
  • Demographics ارائه دهنده: روش جدید برای به روزرسانی شماره شناسایی مالیات
  • وبینارهای آینده

این شماره را بارگیری کنید