و AP

Beacon Wellbeing EAP و WellPoint Behavioral Health (Anthem EAP) به هم بپیوندند

در مارس 2020، Anthem، Inc. (Anthem) خرید Beacon Health Options (Beacon) را تکمیل کرد. WellPoint Behavioral Health (Anthem EAP) و Beacon EAP با هم بر افزایش مراقبت از افراد، بهبود نتایج کلی سلامت و معیارهای عملکرد کیفیت تمرکز خواهند کرد. علاوه بر این، گرد هم آمدن از گسترش سبد محصولات ما، گسترش شبکه‌های ما، بهبود تجزیه و تحلیل سلامت و افزایش تنوع تخصص بالینی پشتیبانی می‌کند.

لینک های مهم