راهنمای ارائه دهنده

راهنمای ارائه‌دهنده خط‌مشی‌ها و رویه‌های استاندارد Beacon Health Options, Inc. (Beacon) را برای ارائه‌دهندگان، شرکت‌های وابسته، شیوه‌های گروهی، برنامه‌ها و امکانات بیان می‌کند. ارائه دهندگان تشویق می شوند که این کتابچه راهنما را به دقت بررسی کنند و همچنین از وب سایت های خاص شبکه بازدید کنند تا بررسی کنند که کدام خط مشی ها و رویه ها برای آنها قابل اعمال است.

این کتاب راهنما توسعه قرارداد ارائه‌دهنده است و شامل دستورالعمل‌هایی برای انجام تجارت با Beacon، از جمله خط‌مشی‌ها و رویه‌ها برای ارائه‌دهندگان، شرکت‌های وابسته، اقدامات گروهی، برنامه‌ها و امکانات است. توافقنامه ارائه‌دهنده، افزودنی‌ها و این کتابچه راهنما، الزامات و رویه‌های قابل اعمال برای ارائه‌دهندگان شرکت‌کننده در شبکه(های) گزینه‌های سلامت Beacon را به طور کلی تشریح می‌کنند. این کتاب راهنما به طور کامل جایگزین نسخه قبلی می شود.

سوالات، نظرات و پیشنهادات در مورد این کتاب راهنما باید به Beacon در 800-397-1630 ارسال شود.

لطفاً برای راه‌اندازی دفترچه راهنمای ارائه‌دهنده و ضمیمه‌های راهنمای ارائه‌دهنده، روی زیر کلیک کنید. شما نیاز خواهید داشت خشت® خواننده برای مشاهده کتابچه راهنمای اگر به این نرم افزار دسترسی ندارید، می توانید این برنامه ها را دانلود و بر روی کامپیوتر خود نصب کنید.

راهنمای ارائه دهنده گزینه های سلامت Beacon

ضمائم

به روز رسانی کتابچه راهنمای ارائه دهنده

اطلاعیه مهم

Beacon این حق را برای خود محفوظ می دارد که هر شرایط یا مفاد این راهنما را تفسیر و تفسیر کند و آن را به صلاحدید خود در هر زمان اصلاح کند. تا حدی که بین هندبوک و قرارداد ارائه‌دهنده ناهماهنگی وجود داشته باشد، Beacon این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که چنین ناسازگاری را تفسیر کند. تفسیر بیکن باید نهایی و لازم الاجرا باشد.