راهنمای ارائه دهنده

راهنمای ارائه دهنده خط مشی ها و روشهای استاندارد Beacon Health Options، Inc. (Beacon) را برای ارائه دهندگان فردی ، شرکتهای وابسته ، شیوه های گروهی ، برنامه ها و امکانات به طور خلاصه بیان می کند. به ارائه دهندگان توصیه می شود که این کتابچه راهنما را به دقت بررسی کرده و همچنین به وب سایت های خاص شبکه مراجعه کنند تا بررسی کنند کدام سیاست ها و رویه ها برای آنها قابل اجرا است.

این کتاب راهنمای توسعه دهنده قرارداد ارائه دهنده خدمات است و شامل رهنمودهایی در مورد تجارت با Beacon ، از جمله سیاست ها و روش های ارائه دهندگان فردی ، شرکت های وابسته ، روش های گروهی ، برنامه ها و امکانات است. توافق نامه ارائه دهنده ، ضمیمه ها و این کتابچه راهنما با هم به شرح مختصات و رویه های لازم برای ارائه دهندگان شرکت کننده در شبکه (های) گزینه های بهداشت Beacon می پردازد. این کتاب راهنما جایگزین نسخه قبلی می شود.

س Quesالات ، نظرات و پیشنهادات مربوط به این کتاب راهنما باید به شماره 800-397-1630 به Beacon ارسال شود.

لطفاً برای راه اندازی راهنمای ارائه دهنده و ضمایم کتابچه راهنمای ارائه دهنده ، روی زیر کلیک کنید. شما نیاز خواهید داشت Adobe® خواننده برای مشاهده کتاب راهنما. اگر به این نرم افزار دسترسی ندارید ، می توانید این برنامه ها را در رایانه خود بارگیری و نصب کنید.

راهنمای ارائه دهنده گزینه های سلامت Beacon

ضمائم

ارائه دهنده به روزرسانی های کتابچه راهنما

تذکر مهم

Beacon حق تفسیر و تفسیر اصطلاحات و مقررات موجود در این کتابچه راهنما و اصلاح آن را ، بنا به صلاحدید خود ، در هر زمان ، برای خود محفوظ می دارد. تا جایی که بین کتاب راهنما و قرارداد ارائه دهنده مغایرت وجود داشته باشد ، Beacon حق تفسیر چنین ناسازگاری را برای خود محفوظ می داند. تفسیر Beacon باید نهایی و لازم الاجرا باشد.