بایگانی

 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • Beacon Health Options برنده هفت جایزه تعالی در بازاریابی و ارتباطات است

  28 نوامبر 2016

  گزینه های بهداشتی Beacon (Beacon) ، رهبر ملی در مدیریت بهداشت رفتاری ، امروز اعلام کرد که در مجموع هفت جایزه از انجمن متخصصین بازاریابی و ارتباطات (ACMP) ، آکادمی هنرهای تعاملی و تجسمی و جوایز رهبری مراقبت های الکترونیکی دریافت کرده است. این جوایز در دسته های چاپی ، تبلیغاتی ، رسانه های اجتماعی و رویدادهای ویژه دریافت می شدند.