ابتکارات بهزیستی برای افزایش درگیری و بهره وری کارکنان

برنامه های تناسب اندام در محل ، تمهیدات کاری انعطاف پذیر و مربیگری ذهنیت در لیست 14 طرح رفاه محیط کار که اخیراً توسط شورای مربیان فوربس توصیه شده است ، هستند. ابتکارات مربوط به بهزیستی - برنامه های جامع سلامت و بهره وری - ضمن افزایش تعامل کارکنان و احساس رضایت از کار ، به سلامت اجتماعی و عاطفی یک نیروی کار می پردازند. لیست کامل ابتکارات پیشنهادی فوربس را مشاهده کرده و در مورد مزایای هر یک مطالعه کنید اینجا.

Beacon ابتکارات بهزیستی در محل کار را برای کمک به انگیزه و آماده سازی کارمندان جهت ایجاد تغییرات رفتاری در حمایت از سلامتی و رفاه خود ارائه می دهد - از خواب خوب تا مدیریت وزن سالم تا مقاومت در برابر ساختمان و موارد دیگر. بیشتر بیاموزید ، از جمله اینکه چگونه می توانید یک ابتکار رفاه را در سازمان خود پیاده کنید ، اینجا.