Hais Txog Kev Pabcuam Koom Haum Tswj Xyuas (SOC) Cov Lus Qhia

Beacon Health Options System thiab Lub Koom Haum Tswj Xyuas (SOC) Cov Ntawv Qhia yog cov ntaub ntawv pov thawj ntawm lwm tus neeg sab nrauv uas qhia tau tias Beacon ua tiav li cas nrog cov kev tswj xyuas tseem ceeb cuam tshuam txog kev tshaj tawm nyiaj txiag. Cov ntawv ceeb toom no muab rau koj thiab koj cov neeg soj ntsuam nrog qhov kev ntsuam xyuas tsis ncaj ncees ntawm qhov tseem ceeb ntawm Beacon qhov chaw tswj hwm.

Beacon Health Options nrhiav SOC 1 Hom 2 qhia rau ntau lub khw.