EAP

Beacon Wellbeing EAP thiab WellPoint Behavioral Health (anthem EAP) koom ua ke

Thaum Lub Peb Hlis Ntuj xyoo 2020, Anthem, Inc. (Anthem) ua tiav nws qhov kev yuav tau Beacon Health Options (Beacon). Ua ke, WellPoint Behavioral Health (Anthem EAP) thiab Beacon EAP yuav tsom mus ntxiv rau kev txhim kho tag nrho cov neeg saib xyuas, txhim kho tag nrho cov txiaj ntsig kev noj qab haus huv thiab kev ntsuas kev ua tau zoo. Tsis tas li ntawd, kev tuaj koom ua ke yuav txhawb nqa kev nthuav dav ntawm peb cov khoom lag luam, nthuav dav peb cov tes hauj lwm, txhim kho kev txheeb xyuas kev noj qab haus huv, thiab txhim kho ntau haiv neeg ntawm kev paub txog kev kho mob.

Tseem ceeb Tseem Ceeb