eServices & EDI

eServices

Nkag mus lossis sau npe rau peb lub vev xaib muab kev pabcuam kom tau txais txiaj ntsig zoo ntawm cov kev pabcuam online muaj rau tshwj xeeb Beacon cov phiaj xwm kev noj qab haus huv.

ntxiv Resources

Webinars & Tutorials

  • Rau cov npe ntawm cov kev cob qhia webinars yav tom ntej, nyem ntawm no.
  • Txhawm rau siv ib qho ntawm peb cov webinars archived, nyem ntawm no.
  • Txhawm rau nkag mus rau ib qho ntawm peb cov video tutorials, nyem no.

Tiv tauj

Yog tias koj muaj lus nug txog eServices, thov hu rau EDI Helpdesk:

xov tooj: 888-247-9311
Hnub Monday txog Friday thaum 8 teev sawv ntxov txog 6 teev tsaus ntuj ET
E-mail: e-support.services@beaconhealthoptions.com

EDI

Nkag mus lossis sau npe nrog EDI Gateway los ua cov ntaub ntawv hloov pauv hluav taws xob (EDI) kev hloov pauv rau Beacon cov phiaj xwm kho mob tshwj xeeb.

ntxiv Resources

Tiv tauj

Yog tias koj muaj lus nug txog kev lag luam hluav taws xob, thov hu rau EDI Operations team:

E-mail: EDI.Operations@beaconhealthoptions.com