Network-Cov ntaub ntawv tshwj xeeb

Cov nplooj ntawv hauv qab no muaj cov peev txheej rau cov phiaj xwm lossis cov kev pabcuam nrog kev ua tswv cuab hauv ntau lub xeev:

Rau cov peev txheej hauv ib lub xeev lossis thaj chaw, xaiv lub xeev hauv qab no:

California

Colorado

Connecticut

Florida

Georgia

Illinois

Kansas

Kentucky

Maryland

Massachusetts

Michigan

Nevada

New Hampshire

Tshiab Jersey

Tshiab Mexico

New York

North Carolina

Oregon

Pennsylvania

Rhode Island

Texas

Virginia

Washington

Washington, DC