Beacon Cwj Pwm

Niaj hnub no cov teeb meem kev noj qab haus huv yog deb ntawm qhov yooj yim. Nrog rau kev thov nce ntxiv los daws ntau yam xwm txheej, tib neeg xav tau kev nkag mus rau qhov cuam tshuam, kev saib xyuas zoo. Thiab lawv xav tau sai thiab nyob rau hauv ib txoj kev uas muaj txiaj ntsig tshaj plaws rau lawv.

Txawm hais tias nws tau txais kev pab rau cov xwm txheej xws li kev nyuaj siab thiab kev ntxhov siab, lossis ntau yam kev nyuaj xws li kev puas siab puas ntsws thiab kev siv opioid, Beacon txuas rau tib neeg rau kev kho mob uas ua haujlwm-xa cov kev saib xyuas raug raws sij hawm rau tag nrho cov kev xav tau ntawm tus cwj pwm kev noj qab haus huv.