HITRUST CSF®

HITRUST CSF Certified Logo

HITRUST CSF-ը արդյունաբերական ագնոստիկ հավաստագրվող շրջանակ է կանոնակարգային համապատասխանության և ռիսկերի կառավարման համար: Այս շրջանակը, որը մշակվել է ոչ առևտրային HITRUST կազմակերպության կողմից, պարունակում է հրահանգիչ վերահսկման մի շարք, որոնք վերաբերում են զգայուն տվյալների մշակման, պահպանման և փոխանցման կազմակերպչական գործընթացներին և տեխնիկական վերահսկմանը:

Beacon Health Options Connections Administrative System (CAS), Member Connect, Provider Connect և Client Connect հավելվածներն ունեն HITRUST CSF հավաստագրում: