Մատակարարի ձեռնարկ

Մատակարարի ձեռնարկը ուրվագծում է Beacon Health Options, Inc. (Beacon) ստանդարտ քաղաքականությունները և ընթացակարգերը առանձին մատակարարների, մասնաճյուղերի, խմբային պրակտիկաների, ծրագրերի և հաստատությունների համար: Մատակարարներին խրախուսվում է ուշադիր վերանայել այս Ձեռնարկը, ինչպես նաև այցելել Ցանցին հատուկ կայքեր՝ ստուգելու համար, թե որ քաղաքականությունն ու ընթացակարգերն են կիրառելի իրենց նկատմամբ:

Այս ձեռնարկը մատակարարի պայմանագրի ընդլայնումն է և ներառում է Beacon-ի հետ բիզնես վարելու ուղեցույցներ, ներառյալ քաղաքականություններն ու ընթացակարգերը առանձին մատակարարների, մասնաճյուղերի, խմբային գործելակերպերի, ծրագրերի և հարմարությունների համար: Մատակարարի համաձայնագիրը, հավելվածները և այս ձեռնարկը միասին ներկայացնում են Beacon Health Options ցանց(ներ)ում մասնակից մատակարարների համար կիրառելի պահանջներն ու ընթացակարգերը: Այս ձեռնարկն ամբողջությամբ փոխարինում է նախորդ տարբերակին:

Այս ձեռնարկի վերաբերյալ հարցերը, մեկնաբանությունները և առաջարկները պետք է ուղղվեն Beacon-ին 800-397-1630 հեռախոսահամարով:

Խնդրում ենք սեղմել ստորև՝ Մատակարարի ձեռնարկը և Մատակարարի ձեռնարկի հավելվածները գործարկելու համար: Ձեզ անհրաժեշտ կլինի Adobe® Ընթերցող Ձեռնարկը դիտելու համար: Եթե ​​դուք մուտք չունեք այս ծրագրաշարը, կարող եք ներբեռնել և տեղադրել այս հավելվածները ձեր համակարգչում:

Beacon Health Options Provider ձեռնարկ

Հավելվածներ

Մատակարարի ձեռնարկի թարմացումներ

Կարեւոր ծանուցում

Beacon-ը իրեն իրավունք է վերապահում մեկնաբանելու և մեկնաբանելու սույն Ձեռնարկի ցանկացած դրույթ կամ դրույթ և փոփոխելու այն, իր հայեցողությամբ, ցանկացած ժամանակ: Այնքանով, որքանով անհամապատասխանություն կա Ձեռնարկի և մատակարարի պայմանագրի միջև, Beacon-ն իրեն իրավունք է վերապահում մեկնաբանելու նման անհամապատասխանությունը: Beacon-ի մեկնաբանությունը պետք է լինի վերջնական և պարտադիր: