Համապատասխանության տեղեկատվություն

Beacon Health Options, Inc.- ի (Beacon) քաղաքականությունն է `իր գործունեությունը կարգավորող բոլոր տեղական, նահանգային և դաշնային օրենքներին համապատասխանելը. վարել իր գործերը `համապատասխանելով մեր արդյունաբերության բարոյական, իրավական և էթիկական չափանիշներին. և աջակցել կառավարության ջանքերին `նվազեցնելու առողջապահական խարդախություններն ու չարաշահումները: Beacon կորպորատիվ համապատասխանության ծրագիրը կազմակերպում է մշակույթ, որը նպաստում է դաշնային և նահանգային օրենքներին չհամապատասխանող վարքագծերի կանխարգելմանը, հայտնաբերմանը և լուծմանը, ինչպես նաև դաշնային, նահանգային և մասնավոր վճարողների առողջության պահպանման ծրագրի պահանջներին: Գործակալները, ենթակապալառուները, մատակարարները և խորհրդատուները, ովքեր ներկայացնում են ընկերությունը, ակնկալվում է հավատարիմ մնալ Համապատասխանության ծրագրին:

Լրացուցիչ ռեսուրսներ