Համապատասխանության տեղեկատվություն

Beacon Health Options, Inc. (Beacon)-ի քաղաքականությունն է համապատասխանել իր գործունեությունը կարգավորող բոլոր տեղական, նահանգային և դաշնային օրենքներին. իրականացնել իր գործերը մեր ոլորտի բարոյական, իրավական և էթիկական չափանիշներին համապատասխան. և աջակցել առողջապահության ոլորտում խարդախությունների և չարաշահումների նվազեցմանն ուղղված կառավարության ջանքերին: Beacon կորպորատիվ համապատասխանության ծրագիրը կազմակերպությունում մշակույթ է ստեղծում, որը նպաստում է վարքագծի դեպքերի կանխարգելմանը, հայտնաբերմանը և լուծմանը, որոնք չեն համապատասխանում դաշնային և նահանգային օրենքներին, ինչպես նաև դաշնային, նահանգային և մասնավոր վճարողների առողջապահական ծրագրի պահանջներին: Գործակալները, ենթակապալառուները, մատակարարները և խորհրդատուները, որոնք ներկայացնում են ընկերությունը, պետք է հավատարիմ մնան Համապատասխանության ծրագրին:

Լրացուցիչ ռեսուրսներ