Տեսանյութերի ձեռնարկներ

Ներածություն

Օգնության կարիք ունեմ?

How-To Resources էջում նշվում են վիդեո դասընթացները, որոնք օգնում են մատակարարներին կողմնորոշվել և կատարել առաջադրանքներ, որոնք անհրաժեշտ են Beacon Health Options- ի միջոցով հաջողությամբ բիզնես վարելու համար:

Հրաժարում Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ այս ձեռնարկները ներառում են ProviderConnect- ըՍՄ գործունակություն, որը մատչելի է մեր ազգային առևտրային պայմանագրերի համար: ProviderConnect- ը կարող է տարբեր լինել և պարունակել տարբեր և (կամ) լրացուցիչ գործառույթներ `ելնելով ցանցի հատուկ պայմանագրային պահանջներից: Հետևաբար, որոշ գործառույթներ կարող են մատչելի չլինել կամ կարող են տարբեր լինել ձեր հատուկ պայմանագրի համար:

ProviderConnect- ը

էլեկտրոնային ծառայություններ

Հավատարմագրում / վերահաստատում

PaySpan