Handboek van de aanbieder

Het Handboek van de Aanbieder schetst het standaardbeleid en de procedures van Beacon Health Options, Inc. (Beacon) voor individuele aanbieders, gelieerde ondernemingen, groepspraktijken, programma's en faciliteiten. Aanbieders worden aangemoedigd om dit handboek zorgvuldig door te nemen en de netwerkspecifieke websites te bezoeken om te controleren welk beleid en welke procedures op hen van toepassing zijn.

Dit handboek is een uitbreiding van de providerovereenkomst en bevat richtlijnen voor zakendoen met Beacon, inclusief beleid en procedures voor individuele providers, gelieerde ondernemingen, groepspraktijken, programma's en faciliteiten. De providerovereenkomst, addenda en dit handboek geven samen een overzicht van de vereisten en procedures die van toepassing zijn op deelnemende providers in het / de Beacon Health Options-netwerk (en). Dit handboek vervangt in zijn geheel de vorige versie.

Vragen, opmerkingen en suggesties met betrekking tot dit handboek kunnen worden gericht aan Beacon op 800-397-1630.

Klik hieronder om het Provider Handbook en de Provider Handbook Appendices te openen. Je zal nodig hebben Adobe® Lezer om het handboek te bekijken. Als u geen toegang heeft tot deze software, kunt u deze applicaties downloaden en op uw computer installeren.

Beacon Health Options Provider Handbook

Bijlagen

Updates van het handboek van de leverancier

Belangrijke mededeling

Beacon behoudt zich het recht voor om alle voorwaarden of bepalingen in dit Handboek te interpreteren en te interpreteren en deze naar eigen goeddunken op elk moment te wijzigen. Voor zover er een inconsistentie bestaat tussen het handboek en het contract met de provider, behoudt Beacon zich het recht voor om een dergelijke inconsistentie te interpreteren. De interpretatie van Beacon is definitief en bindend.