Providerhandboek

Het Provider Handbook schetst het Beacon Health Options, Inc. (Beacon) standaardbeleid en de procedures voor individuele providers, gelieerde ondernemingen, groepspraktijken, programma's en faciliteiten. Providers worden aangemoedigd om dit handboek zorgvuldig door te nemen en de netwerkspecifieke websites te bezoeken om te controleren welk beleid en procedures op hen van toepassing zijn.

Dit handboek is een uitbreiding van de providerovereenkomst en bevat richtlijnen voor het zakendoen met Beacon, inclusief beleid en procedures voor individuele providers, gelieerde ondernemingen, groepspraktijken, programma's en faciliteiten. Samen schetsen de leveranciersovereenkomst, addenda en dit handboek de vereisten en procedures die van toepassing zijn op deelnemende leveranciers in het Beacon Health Options-netwerk(en). Dit handboek vervangt in zijn geheel de vorige versie.

Vragen, opmerkingen en suggesties met betrekking tot dit handboek moeten worden gericht aan Beacon op 800-397-1630.

Klik hieronder om het Provider Handbook en de Provider Handbook Appendices te openen. Je zal nodig hebben adobe® Lezer om het handboek te bekijken. Als u geen toegang heeft tot deze software, kunt u deze toepassingen downloaden en op uw computer installeren.

Beacon Health Options Provider Handboek

bijlagen

Updates van het providerhandboek

Belangrijke mededeling

Beacon behoudt zich het recht voor om alle voorwaarden of bepalingen in dit handboek te interpreteren en te interpreteren en om het naar eigen goeddunken op elk moment te wijzigen. Voor zover er een inconsistentie is tussen het Handboek en het providercontract, behoudt Beacon zich het recht voor om dergelijke inconsistentie te interpreteren. De interpretatie van Beacon is definitief en bindend.