Clinical Practice Guidelines

Huidige richtlijnen voor klinische praktijken

In de afgelopen jaren is het proces van het ontwikkelen van klinische praktijkrichtlijnen aanzienlijk herzien door nationale professionele organisaties, waaronder de American Medical Association en de National Academy of Medicine (voorheen Institute of Medicine). Met het oog op het vergroten van de nauwkeurigheid en het verbeteren van de transparantie, hebben deze organisaties geformuleerde principes die de basis vormen voor nieuwe normen voor de ontwikkeling van richtlijnen. De American Psychiatric Association (APA) en de American Academy of Child and Adolescent Psychiatry (AACAP) hebben beide verklaringen op hun websites gepubliceerd ter ondersteuning van deze nieuwe normen.

Historisch gezien hebben Beacon Health Options, Inc. (Beacon) en zijn oude bedrijven klinische praktijkrichtlijnen aangenomen die zijn gepubliceerd door de APA, AACAP en andere professionele organisaties. Dit was gebaseerd op hun reputatie als primaire bijdragers en ontwikkelaars van richtlijnen die acceptabele zorgstandaarden vertegenwoordigen op het moment van totstandkoming.

In verband met de voortdurende evolutie van de ontwikkeling van richtlijnen voor klinische praktijken die hogere bewijsnormen vereisen, heeft de industrie momenteel een beperkt aantal richtlijnen gehandhaafd of geproduceerd die voldoen aan de nieuwe normen voor striktheid en transparantie van richtlijnen. Dienovereenkomstig heeft Beacon de volgende richtlijnen beoordeeld en aangenomen die aan deze normen voldoen:

Meting van klinische praktijkrichtlijnen

Met als doel de netwerkprestaties van Beacon te meten aan de hand van best practices, heeft Beacon aspecten geïdentificeerd van drie (3) richtlijnen en bronnen voor klinische praktijken die via medische dossiers moeten worden beoordeeld. Voor meer informatie over de prestatiemeting van de provider klinische praktijk, klik hier.

Hulpbronnen voor klinische praktijken

De hieronder vermelde hulpmiddelen voor de klinische praktijk worden apart bijgehouden van de hierboven vermelde richtlijnen voor de klinische praktijk, aangezien de aanbevelingen in de hulpdocumenten sterker gebaseerd zijn op consensus van deskundigen op gebieden waar er onvoldoende bewijs is in de literatuur.

De Beacon Health Options Scientific Review Committee (SRC) evalueert en/of actualiseert de huidige richtlijnen of die vereist door individuele contracten ten minste om de twee jaar. Historische richtlijnen worden alleen ter informatie verstrekt en zijn niet onderworpen aan dezelfde beoordeling. Richtlijnen voor klinische praktijken of bronnen komen in aanmerking voor pensionering in het historische gedeelte van de website wanneer de publicatie meer dan vijf jaar na de beoordelingsdatum plaatsvindt. De SRC behoudt zich het recht voor om een ​​richtlijn of praktijkhulpmiddel dat ouder is dan vijf jaar te blijven onderschrijven wanneer deze klinisch relevant blijft en er geen bijgewerkte publicatie bestaat.