Richtlijnen voor klinische praktijken

Huidige richtlijnen voor klinische praktijken

In de afgelopen jaren heeft het proces van het ontwikkelen van richtlijnen voor klinische praktijken een belangrijke herevaluatie ondergaan door nationale professionele organisaties, waaronder de American Medical Association en de National Academy of Medicine (voorheen Institute of Medicine). Met het oog op het vergroten van de nauwkeurigheid en het verbeteren van de transparantie, hebben deze organisaties principes geformuleerd die de basis vormen voor nieuwe normen voor richtlijnontwikkeling. De American Psychiatric Association (APA) en de American Academy of Child and Adolescent Psychiatry (AACAP) hebben beide verklaringen op hun websites gepubliceerd ter ondersteuning van deze nieuwe standaarden.

Historisch gezien hebben Beacon Health Options, Inc. (Beacon) en zijn legacy bedrijven klinische praktijkrichtlijnen aangenomen die zijn gepubliceerd door de APA, AACAP en andere professionele organisaties. Dit was gebaseerd op hun reputatie als primaire bijdragers en ontwikkelaars van richtlijnen die aanvaardbare zorgstandaarden vertegenwoordigen op het moment van ontstaan.

In verband met de voortdurende ontwikkeling van de ontwikkeling van richtlijnen voor klinische praktijken die om hogere standaarden van bewijs vragen, heeft de industrie momenteel een beperkt aantal richtlijnen gehandhaafd of geproduceerd die voldoen aan de nieuwe standaarden voor strengheid en transparantie van richtlijnen. Dienovereenkomstig heeft Beacon de volgende richtlijnen herzien en aangenomen die aan deze normen voldoen:

Meting van richtlijnen voor klinische praktijken

Met als doel de netwerkprestaties van Beacon te meten aan de hand van de best practices, heeft Beacon aspecten geïdentificeerd van drie (3) richtlijnen voor klinische praktijk en bronnen die moeten worden beoordeeld via medische dossiers. Voor meer informatie over de prestatiemeting van de klinische praktijk van de leverancier, Klik hier.

Bronnen voor klinische praktijken

De hieronder vermelde bronnen voor klinische praktijken worden apart bijgehouden van de hierboven vermelde richtlijnen voor klinische praktijken, aangezien de aanbevelingen in de bronnendocumenten sterker gebaseerd zijn op consensus van deskundigen op gebieden waar er onvoldoende bewijs is in de literatuur.

De Wetenschappelijke Beoordelingscommissie (SRC) van Beacon Health Options beoordeelt en / of actualiseert de huidige richtlijnen of die vereist door individuele contracten ten minste elke twee jaar. Historische richtlijnen worden alleen ter informatie verstrekt en zijn niet onderhevig aan dezelfde beoordeling.