Nalevingsinformatie

Het is het beleid van Beacon Health Options, Inc. (Beacon) om te voldoen aan alle lokale, provinciale en federale wetten die van toepassing zijn op haar activiteiten; om haar zaken te doen in overeenstemming met de morele, wettelijke en ethische normen van onze branche; en ter ondersteuning van de inspanningen van de regering om fraude en misbruik in de gezondheidszorg terug te dringen. Het Beacon Corporate Compliance-programma creëert een cultuur binnen de organisatie die preventie, detectie en oplossing van gedrag bevordert dat niet in overeenstemming is met de federale en staatswetten, en de federale, staats- en particuliere programmavereisten voor gezondheidszorg. Van agenten, onderaannemers, leveranciers en consultants die het bedrijf vertegenwoordigen, wordt verwacht dat ze zich houden aan het nalevingsprogramma.

Aanvullende informatiebronnen