Nalevingsinformatie

Het is het beleid van Beacon Health Options, Inc. (Beacon) om te voldoen aan alle lokale, provinciale en federale wetten die van toepassing zijn op haar activiteiten; om haar zaken uit te voeren in overeenstemming met de morele, wettelijke en ethische normen van onze branche; en ter ondersteuning van de inspanningen van de overheid om fraude en misbruik in de gezondheidszorg te verminderen. Het Beacon Corporate Compliance Program brengt een cultuur binnen de organisatie tot stand die preventie, detectie en oplossing van gedragingen bevordert die niet in overeenstemming zijn met de federale en staatswetten en de vereisten van federale, staats- en particuliere gezondheidszorgprogramma's. Van agenten, onderaannemers, leveranciers en consultants die het bedrijf vertegenwoordigen, wordt verwacht dat ze zich houden aan het nalevingsprogramma. Lees voor meer informatie de Gedragscode en ethiek in zijn geheel.

Fraude, verspilling en misbruik

Aanvullende bronnen