ਨਿletਜ਼ਲੈਟਰ ਆਰਕਾਈਵ

ਡਾ .ਨਲੋਡ

ਦਸੰਬਰ 2018 ਈ ਨਿeਜ਼ਲੈਟਰ

ਬੀਕਨ ਹੈਲਥ ਵਿਕਲਪਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ; ਸਧਾਰਣ Accessਨਲਾਈਨ ਪਹੁੰਚ: ਵੈਬਸਾਈਟ ਅਪਡੇਟਸ; ਏਬੀਏ ਪ੍ਰਦਾਤਾ: ਨਵੇਂ ਸੀਪੀਟੀ ਕੋਡਸ ਆ ਰਹੇ ਹਨ; ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸੀ ਪੀ ਟੀ ਕੋਡ ਜਲਦੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ; ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ: ਜਦੋਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਐਚਆਈਡੀਆਈਐਸ ਉਪਾਅ ਨਾਲ ਕਲੀਨੀਕਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸਰੋਤ; ਆਧੁਨਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਕਨ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ; ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਕਨੈਕਟ ਡਾਉਨਟਾਈਮ ਦਸੰਬਰ. 14-15; ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਿਆਰ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ; ਜਾਓ ਗ੍ਰੀਨ: ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਈਓਪੀਜ਼ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ; ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਦਾਅਵੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ; ਬੀਕਨ ਲੈਂਸ; ਨਿਰੰਤਰ ਮੈਡੀਕੇਡ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ; ਨਿਯੁਕਤੀ ਐਕਸੈਸ ਰੀਮਾਈਂਡਰ; ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵੈਬਿਨਾਰ; ਵੈਬਿਨਾਰ ਤਹਿ

ਡਾ .ਨਲੋਡ

ਨਵੰਬਰ 2018 ਈ ਨਿeਜ਼ਲੈਟਰ

ਸਧਾਰਣ Accessਨਲਾਈਨ ਪਹੁੰਚ: ਵੈਬਸਾਈਟ ਅਪਡੇਟਸ; ਏਬੀਏ ਪ੍ਰਦਾਤਾ: ਕੋਡਿੰਗ ਬਦਲਾਵ ਲਾਈਵ ਜਨਵਰੀ 1, 2019; ਬੀਕਨ ਹੈਲਥ ਵਿਕਲਪਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ; ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ: ਮਿਲਟਰੀ ਕੇਅਰਜੀਵਰ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ; ਐਚਆਈਡੀਆਈਐਸ ਉਪਾਅ ਨਾਲ ਕਲੀਨੀਕਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸਰੋਤ; ਆਧੁਨਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਕਨ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ; ਨਿYਯਾਰਕ ਪ੍ਰਦਾਤਾ: ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਉਪਾਅ ਫਾਲੋ-ਅਪ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਕਨੈਕਟ ਡਾtimeਨਟਾਈਮ ਦਸੰਬਰ. 14-15; ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮਿਆਰ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ; ਜਾਓ ਗ੍ਰੀਨ: ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਈਓਪੀਜ਼ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ; ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਦਾਅਵੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ; ਬੀਕਨ ਲੈਂਸ; ਨਿਰੰਤਰ ਮੈਡੀਕੇਡ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ; ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿਵੇਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ; ਵੈਬਿਨਾਰ ਤਹਿ

ਡਾ .ਨਲੋਡ

ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਈ ਨਿeਜ਼ਲੈਟਰ

ਬੀਕਨ ਸਿਹਤ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰੇ ਬਣੋ; ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ: ਸਹਾਇਤਾ ਕੁੱਤੇ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰ; ਅਪਡੇਟ: ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਆਦੇਸ਼; ਆਧੁਨਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਕਨ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ; ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਚਐਮਐਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਕਨ ਸਾਥੀ; ਨਿਰੰਤਰ ਮੈਡੀਕੇਡ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ; ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਦਾਅਵੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ; ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿਵੇਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ; ਨਿਯੁਕਤੀ ਐਕਸੈਸ ਰੀਮਾਈਂਡਰ; ਕੋਲੋਰਾਡੋ ਪ੍ਰਦਾਤਾ: ਸੀ-ਪੀਏਸੀ ਸਾਰੇ ਯੁੱਗਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲਾ; ਟੈਕਸਾਸ ਪ੍ਰਦਾਤਾ: ਰੈਪੇਰਾ Mਂਡ ਸਿਖਲਾਈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਟੈਕਸਸ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ
ਟੀਸੀਐਮ ਪ੍ਰਦਾਤਾ; ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਪ੍ਰਦਾਤਾ: ਐਫਸੀਏ-ਯੂਐਸ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਸੰਕਟ ਸਥਿਰਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈ; ਵੈਬਿਨਾਰ ਸ਼ਡਿ ;ਲ; ਬੀਕਨ ਲੈਂਸ

ਡਾ .ਨਲੋਡ

ਸਤੰਬਰ 2018 ਈ ਨਿeਜ਼ਲੈਟਰ

ਬੀਕਨ ਨੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਇਲਾਜ 'ਤੇ ਐਚਡੀਆਈਐਸ ਮਾਪ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਜੋ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਗੁਆਚਿਆ ਗੁਆ ਲਿਆ ਹੈ; ਇਕ ਸਹੀ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ; ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ; ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਚਐਮਐਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਕਨ ਸਾਥੀ; ਨਿਰੰਤਰ ਮੈਡੀਕੇਡ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ; ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿਵੇਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ; ਕੈਸ਼ਫਲੋ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੇਸਪਨ ਨਾਲ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰੋ; ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਦਾਅਵੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ; ਪੇਪਰਵਰਕ ਨੂੰ ਰੋਕੋ ਅਤੇ ਅੱਜ CAQH ਪ੍ਰੋਵਿiew ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ; ਨਿਯੁਕਤੀ ਐਕਸੈਸ ਰੀਮਾਈਂਡਰ; ਆਪਣੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਖੋ
ਉਪਲਬਧਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦਾ; ਕੋਲੋਰਾਡੋ ਪ੍ਰਦਾਤਾ: ਆਰਏਈ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ; ਬੀਕਨ ਲੈਂਸ; ਵੈਬਿਨਾਰ ਸ਼ਡਿ ;ਲ; ਨਿ York ਯਾਰਕ ਦੇ ਵੈਬਿਨਾਰ ਅਵਸਰ

ਡਾ .ਨਲੋਡ

ਅਗਸਤ 2018 ਈ ਨਿeਜ਼ਲੈਟਰ

ਅਸਵੀਕਾਰਨ ਦੇ ਆਮ ਕਾਰਨ, ਕਾਗਜ਼ੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਇਨਕਾਰ; ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ: ਸੈਨਿਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਤਣਾਅ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ; ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ; ਨਿਰੰਤਰ ਮੈਡੀਕੇਡ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ; ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿਵੇਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ; ਕੈਸ਼ਫਲੋ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੇਸਪਨ ਨਾਲ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰੋ; ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਦਾਅਵੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ; ਪੇਪਰਵਰਕ ਨੂੰ ਰੋਕੋ ਅਤੇ ਅੱਜ CAQH ਪ੍ਰੋਵਿiew ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ; ਨਿਯੁਕਤੀ ਐਕਸੈਸ ਰੀਮਾਈਂਡਰ; ਆਪਣੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਰੱਖੋ; ਬੀਕਨ ਲੈਂਸ; ਵੈਬਿਨਾਰ ਸ਼ਡਿ ;ਲ; ਨਿ York ਯਾਰਕ ਪ੍ਰਦਾਤਾ: ਵੈਬਿਨਾਰ ਅਵਸਰ

ਡਾ .ਨਲੋਡ

ਜੁਲਾਈ 2018 ਈ ਨਿwsਜ਼ਲੈਟਰ

ਬੀਕਨ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮਹੀਨਾ ਮੰਨਿਆ; ਭਾਗੀਦਾਰ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ: ਮਿਲਟਰੀ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਇੱਕ ਘੁੰਮਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ ਸਿੱਝੋ; ਕੈਸ਼ਫਲੋ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੇਸਪਨ ਨਾਲ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰੋ; ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਦਾਅਵੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ; ਅੱਜ CAQH ਪ੍ਰੋਵਿiew ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ; ਨਿਰੰਤਰ ਮੈਡੀਕੇਡ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ; ਕੋਲੋਰਾਡੋ ਪ੍ਰਦਾਤਾ: ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ; ਨਿ York ਯਾਰਕ ਪ੍ਰਦਾਤਾ: ਐਮਵੀਪੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ; ਨਿਯੁਕਤੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਾਦ; ਆਪਣੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਖੋ
ਉਪਲਬਧਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦਾ; ਨਿ York ਯਾਰਕ ਪ੍ਰਦਾਤਾ: ਵੈਬਿਨਾਰ ਅਵਸਰ; ਬੀਕਨ ਲੈਂਸ; ਵੈਬਿਨਾਰ ਤਹਿ

ਡਾ .ਨਲੋਡ

ਜੂਨ 2018 ਈ ਨਿeਜ਼ਲੈਟਰ

ਬੀਕਨ ਸਪਾਂਸਰਜ਼ ਨਾਮੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵੈਲਕਮ ਸੈਂਟਰ; ਐਵਾਰਡ-ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ EAP ਵਰਕਫੋਰਸ ਲਚਕੀਲੇਪਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਕੋਲੋਰਾਡੋ ਪ੍ਰਦਾਤਾ: ਖੇਤਰ 2 ਅਤੇ 4 ਵਿੱਚ ਬੀਕਨ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਆਰਏਈ; ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ: ਮਿਲਟਰੀ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ; ਨਿਯੁਕਤੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਾਦ; ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਪ੍ਰਦਾਤਾ: ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਏ ਟੀਕੇਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ; ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਕਨੈਕਟ ਡਾ Downਨਟਾਈਮ; ਰੀਮਾਈਂਡਰ - ਆਪਣੀ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਰੱਖੋ; ਨਿ York ਯਾਰਕ ਪ੍ਰਦਾਤਾ: ਵੈਬਿਨਾਰ ਅਵਸਰ; ਬੀਕਨ ਲੈਂਸ; ਵੈਬਿਨਾਰ ਤਹਿ

ਡਾ .ਨਲੋਡ

ਮਈ 2018 ਈ ਨਿeਜ਼ਲੈਟਰ

ਕੈਸ਼ਫਲੋ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੇਸਪਨ ਨਾਲ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰੋ; ਬੀਕਨ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਿਵਸ ਤੇ ਹਵਾਈ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਐਸਪੀਐਮਆਈ ਲਈ ਅੰਡਰਲਾਈਟਾਈਜ਼ਡ ਬੈਸਟ ਅਭਿਆਸ: ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਜ; ਤੀਬਰ ਕੇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ; ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ: ਫੌਜੀ ਜੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮੀਲਾਂ ਦੇ ਪਾਰ ਰਹਿਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ; ਨਿਯੁਕਤੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਾਦ; ਮੇਲ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਕਾਰਡ ਹਨ; ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਬਾਦੀ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ?; ਨਿ York ਯਾਰਕ ਪ੍ਰਦਾਤਾ: ਵੈਬਿਨਾਰ ਅਵਸਰ; ਬੀਕਨ ਲੈਂਸ; ਬੀਕਨ ਵਪਾਰਕ ਵੈਬਿਨਾਰਸ

ਡਾ .ਨਲੋਡ

ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਈ ਨਿeਜ਼ਲੈਟਰ

ਸਪੌਟਲਾਈਟ: ਕਨੈਕਟੀਕਟ ਮੈਡੀਕੇਡ ਲਈ ਬੀਕਨ ਦੀਆਂ ismਟਿਜ਼ਮ ਸੇਵਾਵਾਂ; ਮੈਡੀਕਲ ਲੋੜ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਡੇਟਸ; ਪਾਇਲਟਿੰਗ ਬੀਕਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੀਵਿ Review ਟੂਲ; ਮਾਪ-ਅਧਾਰਤ ਕੇਅਰ ਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ; ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ: ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਟਰੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ; ਕਾਗਜ਼ੀ ਦਾਅਵੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮਜ਼ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਘਟੇ; ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਕਨੈਕਟ: ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲਾਭ; ਨਿਯੁਕਤੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਾਦ; ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਬਾਦੀ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ?; ਮੇਲ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਕਾਰਡ ਹਨ; ਨਿ York ਯਾਰਕ ਪ੍ਰਦਾਤਾ: ਮੈਡੀਕੇਡ ਅਤੇ ਐਚਏਆਰਪੀ ਲਈ ਨਵੇਂ ਰੇਟ ਕੋਡ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ; ਨਿ York ਯਾਰਕ ਪ੍ਰਦਾਤਾ: ਵੈਬਿਨਾਰ ਅਵਸਰ; ਬੀਕਨ ਲੈਂਸ; ਬੀਕਨ ਵਪਾਰਕ ਵੈਬਿਨਾਰਸ

ਡਾ .ਨਲੋਡ

ਮਾਰਚ 2018 ਈ ਨਿeਜ਼ਲੈਟਰ

ਸਿੱਖਿਆ ਦੁਆਰਾ ਦਵਾਈ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ; ਏਬੀਏ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੋਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਅ; EAP ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ; ਨਵੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ: ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ; ਰਾਹ 'ਤੇ ਫਾਰਮ 1099; ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਕਨੈਕਟ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇਣਾ; ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਕਾਰਡ ਲਗਭਗ ਇੱਥੇ ਹਨ; ਨਿਯੁਕਤੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਾਦ; ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਬਾਦੀ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ?; ਬੀਕਨ ਲੈਂਸ; ਨਿ York ਯਾਰਕ ਪ੍ਰਦਾਤਾ: ਵੈਬਿਨਾਰ ਅਵਸਰ; ਬੀਕਨ ਵਪਾਰਕ ਵੈਬਿਨਾਰਸ

ਡਾ .ਨਲੋਡ

ਫਰਵਰੀ 2018 ਈ ਨਿeਜ਼ਲੈਟਰ

ਬੀਕਨਹੈਲਥਓਪਸ਼ਨ ਡਾਟ ਕਾਮ 'ਤੇ ਲਾਈਵਜ਼ ਡੌਕੂਮੈਂਟਰੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ; ਰਾਹ ਤੇ ਫਾਰਮ 1099; ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਬੀਕਨ; ਸਲਾਨਾ ਨੋਟਿਸ: ਕਲੀਨਿਕਲ ਅਭਿਆਸ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼; ਮੈਂਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ; ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ: ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ; ਨਿਯੁਕਤੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਾਦ; ਬੀਕਨ ਲੈਂਸ; ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਬਾਦੀ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ?; ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਕਾਰਡ: ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕੇ; ਨਿ York ਯਾਰਕ ਪ੍ਰਦਾਤਾ: ਵੈਬਿਨਾਰ ਅਵਸਰ; ਬੀਕਨ ਵਪਾਰਕ ਵੈਬਿਨਾਰਸ

ਡਾ .ਨਲੋਡ

ਜਨਵਰੀ 2018 ਈ ਨਿeਜ਼ਲੈਟਰ

ਬੀਕਨ ਹੈਲਥ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਵਤੀਰੇ ਵਾਲੇ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਐਨਸੀਕਿਯੂਏ ਪੁਨਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਰਾਹ 'ਤੇ ਫਾਰਮ 1099; ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖੋ; ਗੁਪਤਤਾ, ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਯੋਗ ਸਿਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ; ਨਿਯੁਕਤੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਾਦ; ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਬਾਦੀ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ?; ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ: ਮੇਲਿੰਗ ਐਡਰੈੱਸ ਰੀਮਾਈਂਡਰ; ਬੀਕਨ ਤੋਂ ਈਮੇਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ; ਨਵੇਂ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਕਾਰਡ: ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕੇ; ਨਿ York ਯਾਰਕ ਪ੍ਰਦਾਤਾ: ਵੈਬਿਨਾਰ ਅਵਸਰ; ਬੀਕਨ ਲੈਂਸ; ਵੈਬਿਨਾਰ