ਮਈ 2011 ਨਿletਜ਼ਲੈਟਰ

  • ਕੀਮਤੀ ਪ੍ਰਦਾਤਾ: ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਕਨੈਕਟ - ਵੈਲਯੂ Oਪਸ਼ਨਜ਼ ਹੈਲਥ ਅਲਰਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਦੱਸਤਾ ਯਾਦ-ਪੱਤਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ
  • ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਵੈਬਿਨਾਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੱਲ ਦੇਣਾ
  • ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ HIPAA 5010 ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?
  • ਸੀਈਕਯੂਿਕ: ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ Trainingਨਲਾਈਨ ਸਿਖਲਾਈ ਪੋਰਟਲ
  • Recਨਲਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਅਵੈਲਾਬਲਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਕਨੈਕਟ ਤੇ
  • ਵੈਲਯੂ ਓਪਸ਼ਨਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ! - ਈ-ਮੇਲ ਪਤਾ, ਫੈਕਸ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਅਪਡੇਟਾਂ ਭੇਜੋ
  • ਵੈਲਯੂ ਓਪਸ਼ਨਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ
  • ਮਿਨੀ ਵੈਬਿਨਾਰ ਸੀਰੀਜ਼ - ਆਉਟਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ - ਫੈਡਰਲ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਪੈਰਿਟੀ (ਐਫਐਮਐਚਪੀ) ਆpਟਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਟਲਿਅਰ ਮਾਡਲ ਰਿਫਰੈਸ਼ਰ
  • ਫੈਡਰਲ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਪੈਰਿਟੀ ਆpਟਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਟਲਿਅਰ ਮਾਡਲ ਰੀਮਾਈਂਡਰ

ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਡਾ Downloadਨਲੋਡ ਕਰੋ