Informacje o raportach kontroli organizacji usługowej (SOC)

Beacon Health Options System and Organization Controls Reports (SOC) to niezależne raporty z badań stron trzecich, które pokazują, w jaki sposób Beacon osiąga zgodność z kluczowymi kontrolami dotyczącymi sprawozdawczości finansowej. Raporty te zapewniają Tobie i Twoim audytorom obiektywną ocenę krytycznych aspektów środowiska kontroli Beacon.

Beacon Health Options realizuje raporty SOC 1 Type 2 dla kilku rynków.