Zasoby dostawcy

Beacon Health Options jest mocno zaangażowane w naszych członków, klientów i dostawców, aby zapewnić zaspokojenie potrzeb w zakresie zdrowia psychicznego w tym stresującym okresie.

Zdajemy sobie sprawę, że wielu naszych członków i dostawców jest zachęcanych lub zobowiązanych do pozostania w domu, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa w społeczności. Gdy jest to klinicznie uzasadnione, telezdrowie może być dla członków skutecznym sposobem na rozpoczęcie lub kontynuowanie opieki przez lekarza psychiatrycznego bezpiecznie z domu za pośrednictwem telefonu, tabletu lub kamery internetowej z obsługą komputera. 

Zmiany zasad zawarte w tych dokumentach mają zastosowanie do większości naszych członków i planów i oferują jedynie ogólne wskazówki. Nie wszystkie plany zdrowotne przyjęły opisane przez nas łagodzenie (zwłaszcza w odniesieniu do niektórych planów komercyjnych, Medicaid i pracodawców). Jeśli nie jesteś pewien zasięgu, skontaktuj się z National Provider Service Line pod numerem 800-397-1630.

Należy pamiętać, że ponieważ jest to szybko zmieniająca się sytuacja, wszelkie nowe mandaty stanowe i federalne będą miały pierwszeństwo przed wszelkimi dostarczonymi przez nas wskazówkami.

Generał

Zdrowie psychiczne

Wytyczne dla poszczególnych stanów