HITRUST CSF®

HITRUST CSF Certified Logo

HITRUST CSF to niezależne od branży, certyfikowane ramy zgodności z przepisami i zarządzania ryzykiem. Ramy te, opracowane przez organizację non-profit HITRUST, zawierają zestaw nakazowych kontroli, które odnoszą się do procesów organizacyjnych i technicznych kontroli przetwarzania, przechowywania i przesyłania danych wrażliwych.

Aplikacje Beacon Health Options Connections Administrative System (CAS), Member Connect, Provider Connect i Client Connect posiadają certyfikat HITRUST CSF.