Biuletyn z kwietnia 2014 r

  • Pokonywanie zmęczenia współczuciem
  • Przypomnienie o terminach handlu elektronicznego w latach 2014-15
  • Wykorzystaj CAQH do poświadczeń lub poświadczeń z ValueOptions
  • Wymogi dotyczące formularza własności
  • Dostawcy planu Empire - przeglądaj i przesyłaj roszczenia elektronicznie za pośrednictwem ProviderConnect
  • Brak dłuższych listów autoryzacyjnych dostawcy papieru pocztowego dla klientów z Nowego Jorku
  • Dostawcy stanu Illinois - nowe wymagania dotyczące sprawozdawczości
  • Nadchodzące seminaria internetowe

Pobierz to wydanie