Biuletyn z sierpnia 2014 r

  • California Engagement Center edukuje członków w zakresie znęcania się i cyberprzemocy w ramach inicjatywy Teen Substance Use
  • Inicjatywa dotycząca handlu elektronicznego ValueOptions: odliczanie do ostatecznego terminu 1 stycznia 2015 r
  • Dostawcy sieci mogą teraz aktualizować swoje dane demograficzne za pośrednictwem usługi ProviderConnect
  • DSM-5 i ICD-10
  • Aktualizacje jakości Latham Engagement Center
  • Profilaktyka alkoholowa podczas ciąży
  • Promowanie wczesnego wykrywania zaburzeń związanych z używaniem substancji u młodzieży
  • Co to jest e-recepty?
  • Narzędzia do samodzielnego zarządzania
  • ValueOptions Managed Ambulatoryjne usługi w zakresie zdrowia psychicznego dla Kaiser

Pobierz to wydanie