Biuletyn elektroniczny z listopada 2019 r

 • Zobacz nasze Listopadowy e-biuletyn dla dostawców

  Tematy:

  • Nowe i rozszerzone ubezpieczenie Medicare w zakresie leczenia zaburzeń związanych ze stosowaniem opioidów i telezdrowia
  • Przypomnienie o zapoznaniu się z wytycznymi praktyki klinicznej i narzędziem pomiarowym
  • Bezpłatne narzędzia do samodzielnego zarządzania online dla członków
  • Przypomnienie o używaniu standardowych narzędzi do badań przesiewowych z członkami w wieku 13 lat i starszymi - zwłaszcza w przypadku depresji, samobójstw i chorób współistniejących
  • Value Options of California to teraz Beacon Health Options of California
  • Dostawcy z Teksasu: zmiana kodu procedury dla administracji niemetadonowej
  • American Society of Addiction Medicine aktualizuje definicję uzależnienia
  • Szkolenie w zakresie Międzykulturowych Kryteriów Konieczności Medycznych