Podręcznik dostawcy

Podręcznik dostawcy przedstawia standardowe zasady i procedury firmy Beacon Health Options, Inc. Zachęcamy dostawców do dokładnego zapoznania się z niniejszym podręcznikiem, a także do odwiedzania witryn sieci Web w celu sprawdzenia, jakie zasady i procedury mają do nich zastosowanie.

Ten podręcznik jest rozszerzeniem umowy z dostawcą i zawiera wytyczne dotyczące prowadzenia interesów z Beacon, w tym zasady i procedury dla poszczególnych dostawców, podmiotów stowarzyszonych, praktyki grupowe, programy i udogodnienia. Umowa z dostawcą, załączniki i niniejszy podręcznik przedstawiają łącznie wymagania i procedury obowiązujące dostawców uczestniczących w sieci (ach) Beacon Health Options. Ten podręcznik zastępuje w całości poprzednią wersję.

Pytania, komentarze i sugestie dotyczące tego podręcznika należy kierować do Beacon pod numer 800-397-1630.

Kliknij poniżej, aby uruchomić Podręcznik dostawcy i Załączniki do podręcznika dostawcy. Będziesz potrzebować Cegła suszona na słońcu® Czytelnik aby wyświetlić podręcznik. Jeśli nie masz dostępu do tego oprogramowania, możesz pobrać i zainstalować te aplikacje na swoim komputerze.

Podręcznik dostawcy opcji zdrowotnych Beacon

Załączniki

Aktualizacje podręcznika dostawcy

Ważna uwaga

Firma Beacon zastrzega sobie prawo do interpretacji i interpretacji wszelkich terminów lub postanowień niniejszego podręcznika oraz do ich zmiany, według własnego uznania, w dowolnym czasie. W zakresie, w jakim istnieje niespójność między podręcznikiem a umową z dostawcą, Beacon zastrzega sobie prawo do interpretacji takiej niespójności. Interpretacja firmy Beacon będzie ostateczna i wiążąca.