Narzędzia kliniczne

Zasoby dotyczące poprawy wydajności klinicznej: HEDIS®

Krajowy Komitet ds. Zapewnienia Jakości (NCQA) opracowuje i utrzymuje zestaw mierników wydajności w zarządzanej branży opieki, określany jako zbiór informacji o skuteczności opieki zdrowotnej (HEDIS). Środki te pozwalają konsumentom porównać wyniki planu zdrowotnego z krajowymi lub regionalnymi punktami odniesienia. Kilka środków HEDIS odnosi się do zdrowia behawioralnego i aby pomóc usługodawcom w poprawie wyników członków, Beacon oferuje następujące materiały edukacyjne.

Arkusze wskazówek HEDIS

Szkolenie dla dostawców

Na poniższym webinarium, dział Zarządzania Jakością firmy Beacon przedstawia dogłębną analizę HEDIS i omawia interwencje wspierające działania i środki HEDIS. Uwaga: Jednostki kontynuacji edukacji (CEU) nie są już dostępne w przypadku tego szkolenia.

Dodatkowe zasoby

Wywiady motywacyjne

Zestawy narzędzi klinicznych

Monitorowanie zespołu metabolicznego

Depresja geriatryczna

HEDIS to zastrzeżony znak towarowy National Committee for Quality Assurance (NCQA).