Informacje dotyczące zgodności

Zasadą Beacon Health Options, Inc. (Beacon) jest przestrzeganie wszystkich lokalnych, stanowych i federalnych przepisów regulujących jej działalność; prowadzić swoje sprawy zgodnie z moralnymi, prawnymi i etycznymi standardami naszej branży; oraz wspieranie wysiłków rządu zmierzających do ograniczenia oszustw i nadużyć związanych z opieką zdrowotną. Korporacyjny Program Zgodności Beacon ustanawia kulturę w organizacji, która promuje zapobieganie, wykrywanie i rozwiązywanie przypadków zachowań niezgodnych z prawem federalnym i stanowym oraz wymogami federalnych, stanowych i prywatnych programów opieki zdrowotnej dla płatników. Od agentów, podwykonawców, dostawców i konsultantów reprezentujących firmę oczekuje się przestrzegania Programu Zgodności.

Dodatkowe zasoby