Informacje dotyczące zgodności

Polityką firmy Beacon Health Options, Inc. (Beacon) jest przestrzeganie wszystkich lokalnych, stanowych i federalnych przepisów regulujących jej działalność; prowadzić swoje sprawy zgodnie z moralnymi, prawnymi i etycznymi standardami naszej branży; oraz wspierać wysiłki rządu na rzecz ograniczenia oszustw i nadużyć w zakresie opieki zdrowotnej. Program zgodności firmy Beacon ustanawia kulturę w organizacji, która promuje zapobieganie, wykrywanie i rozwiązywanie przypadków zachowań niezgodnych z prawem federalnym i stanowym oraz federalnymi, stanowymi i prywatnymi wymogami programu opieki zdrowotnej płatnika. Od agentów, podwykonawców, dostawców i konsultantów reprezentujących firmę oczekuje się przestrzegania Programu zgodności. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj Kodeks postępowania i etyki w całości.

Oszustwa, marnotrawstwo i nadużycia

Dodatkowe zasoby