ProviderConnect

Zaloguj się lub zarejestruj w naszym portalu dostawcy, aby skorzystać z naszych usług online:

ProviderConnect sprawia, że rutynowe zadania, takie jak przetwarzanie roszczeń, uzyskiwanie informacji o roszczeniach i weryfikacja statusu uprawnień, są łatwe i wygodne.

Uzyskać dostęp do ProviderConnect Demo.

Przewodniki

Kliknij poniższe linki, aby uzyskać dostęp do konkretnych przewodników. Uwaga: będziesz potrzebować Cegła suszona na słońcu® Odtwarzacz Flash i Cegła suszona na słońcu® Czytelnik. Jeśli nie masz dostępu do tego oprogramowania, możesz pobrać i zainstalować te aplikacje na swoim komputerze.

Plik Podręcznik użytkownika ProviderConnect przedstawia kroki do korzystania z różnych funkcji w ramach ProviderConnect. Zachęcamy dostawców do dokładnego zapoznania się z Podręcznikiem użytkownika ProviderConnect, aby uzyskać odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące korzystania z aplikacji ProviderConnect.

Plik Wprowadzenie do przewodnika ProviderConnect to skrócona wersja Podręcznika użytkownika ProviderConnect, ale nie zastępuje Podręcznika użytkownika ProviderConnect. Nowych użytkowników ProviderConnect zachęca się do korzystania z Przewodnika Pierwsze kroki z ProviderConnect jako sposobu na zaaklimatyzowanie się w aplikacji ProviderConnect.

Nie znasz swojego identyfikatora dostawcy?

Twój identyfikator dostawcy może znajdować się w naszych aktach. Wystarczy zadzwonić na naszą infolinię National Provider Service pod numer (800) 397-1630, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 20:00 czasu wschodniego, aby uzyskać pomoc.

Formularze

Dostawcy muszą uzyskać identyfikator użytkownika przed skorzystaniem z usług online. W tym celu należy wypełnić poniższe formularze.

 • Żądanie konta w usługach online (wersja do edycji)
  Ten formularz upoważnia Beacon Health Options (Beacon) do otrzymywania i przetwarzania roszczeń drogą elektroniczną oraz poświadcza, że roszczenia będą zgodne ze wszystkimi prawami, zasadami i regulacjami dotyczącymi Twojej umowy z Beacon. Dostawcy, którzy chcą mieć dostęp tylko do zapytań w naszym systemie w celu prowadzenia zapytań kwalifikacyjnych i zapytań dotyczących statusu roszczenia, muszą również przesłać ten formularz.
 • Formularz wniosku o konto w celu uzyskania dostępu do wielu dostawców (wersja do edycji)
  Ten formularz umożliwia użytkownikowi dostęp do wielu numerów identyfikacyjnych dostawcy Beacon w ramach jednego loginu po zakończeniu rejestracji online lub formularza wniosku o konto w usługach online.
 • Autoryzacja pośrednika w usługach online (wersja do edycji)
  Ten formularz upoważnia podmiot zewnętrzny, taki jak agent rozliczeniowy lub izba rozliczeniowa, do składania reklamacji w imieniu dostawcy. Formularz ten należy wypełnić tylko wtedy, gdy dostawca korzysta z usług agencji rozliczeniowej, biura rozliczeniowego lub innej strony trzeciej.
 • Formularz dezaktywacji konta (wersja do edycji) 
  Ten formularz jest wymagany do dezaktywacji dowolnego konta ProviderConnect. Uwaga: formularz musi być podpisany.

Spełnienie

Beacon jest również organizacją zgodną z HIPAA. Zgodnie z HIPAA Privacy Rule, 164.514 (h) podmiot objęty ochroną przed dokonaniem jakiegokolwiek ujawnienia dozwolonego przez przepisy dotyczące prywatności musi (1) zweryfikować tożsamość osoby żądającej chronionych informacji zdrowotnych (PHI) oraz uprawnienia takiej osoby do dostępu do chronionych informacje zdrowotne na mocy niniejszego rozporządzenia, jeżeli tożsamość lub jakiekolwiek upoważnienie takiej osoby nie jest znane podmiotowi objętemu ubezpieczeniem. W związku z tym Beacon wymaga, aby każdy, kto żąda dostępu do PHI, był odpowiednio zidentyfikowany i uwierzytelniony. Na przykład członkowie i osobiści przedstawiciele są zobowiązani do podania numeru identyfikacyjnego członka lub numeru abonenta i data urodzenia członka lub subskrybenta. Ty lub Twój personel administracyjny jesteście identyfikowani i uwierzytelniani na wiele sposobów i mogą zostać poproszeni o podanie numeru identyfikacji podatkowej (NIP), numeru identyfikacyjnego dostawcy krajowego (NPI) lub adresu fizycznego w ramach tego procesu weryfikacji. Posiadanie tych informacji przed nawiązaniem kontaktu z Beacon przyspieszy Twoją prośbę.

Poniższe linki zawierają dodatkowe informacje dotyczące przesyłania do Beacon elektronicznych transakcji HIPAA.

ECLW

Link do zgłoszeń EDI (Electronic Data Interchange) dla systemu Windows® Aplikacja umożliwia dostawcom lub ich wyznaczonym przedstawicielom przesyłanie do Beacon elektronicznych roszczeń zgodnych z ustawą HIPAA. Elektroniczne składanie reklamacji zapewnia usługę o wartości dodanej, zmniejszając koszty składania wniosków. Pomaga również skrócić czas oczekiwania na wypłatę roszczeń, zapewniając, że wszystkie dane krytyczne dla procesu wypłaty roszczeń są zawarte i dokładne.

Webinaria i samouczki

 • Aby wyświetlić listę nadchodzących webinariów szkoleniowych ProviderConnect, kliknij tutaj.
 • Aby odnieść się do jednego z naszych archiwalnych seminariów internetowych, kliknij tutaj.
 • Aby uzyskać dostęp do jednego z naszych samouczków wideo, kliknij tutaj.

Kontakt

Elektroniczne składanie roszczeń / Helpdesk EDI
Jeśli masz pytanie techniczne dotyczące ProviderConnect lub łącza do roszczeń EDI, skontaktuj się z działem pomocy EDI

Telefon: (888) 247-9311 od 8:00 do 18:00 ET
Faks: (866) 698-6032
E-mail: e-supportservices@beaconhealthoptions.com
Adres pocztowy: Opcje zdrowia latarni
Do wiadomości: EDI Helpdesk
Box 1287
Latham, NY 12110