Program różnorodności dostawców

Beacon Health Options zobowiązuje się do współpracy z wysokowydajnymi, małymi i różnorodnymi firmami w ramach naszego Programu różnorodności dostawców. Obejmuje to historycznie niewykorzystane strefy biznesowe (HUBZones) i firmy certyfikowane przez 8 (a) zgodnie z definicją Small Business Administration, a także:

  • Firmy należące do mniejszości
  • Firmy należące do kobiet
  • Małe firmy w niekorzystnej sytuacji (SDB)
  • Firmy należące do weteranów
  • Firmy należące do weteranów z wyłączonymi usługami

Zarejestruj swoją firmę już dziś jako dostawcę lub sprzedawcę. Jeśli masz pytania lub chciałbyś porozmawiać z kimś na temat naszego programu dla dostawców, skontaktuj się z:

Richard Edwards
Richard.Edwards@beaconhealthoptions.com
National Purchasing Manager
757.459.5306

Formularz dotyczący różnorodności dostawców

Formularz rejestracyjny:

Punktem kontaktowym

Dostarczane produkty i / lub usługi

Wybierz wiele stanów, przytrzymując klawisz CTRL
Więcej informacji można znaleźć na stronach SBA.gov i / lub CCR.gov lub w stanowym biurze wsparcia dla małych firm.

Inne informacje