Newsletter Archive

Mag-download

Disyembre 2017 eNewsletter

Maligayang Piyesta Opisyal at Paalala mula sa Mga Pagpipilian sa Kalusugan ng Beacon; Sa Track Pinagbubuti ang Mga Kinalabasan ng Client sa Mga Programa sa Paaralang Maryland; Nakikipaglaban ang Oral Surgeon upang Baguhin Kung Paano Nakikipagtulungan ang Kanyang Propesyon sa Pagkagumon; Pagpapabuti ng Pakikipag-ugnay sa Miyembro sa Paggamot na Tinutulungan ng Gamot (MAT); Mga Program sa Pag-screen at Referral sa Beacon; Programa ng Pagpapaganda ng Proseso ng Mga Claim: Pagbabago ng Address sa Mailing; Pagbubunyag ng Form ng Pagmamay-ari; Kinikilala muli sa Beacon; Paalala sa Pagkakaroon ng Appointment; Dokumentasyon ng Rekord ng Paggamot ng Provider; Bagong negosyo; Mga Bagong Card ng Medicare: Tatlong Paraan upang Maghanda; Mga Nagbibigay ng New York: Mga Pagkakataon sa Webinar; Mga Lente ng Beacon; Mga Webinar

Mag-download

November 2017 eNewsletter

Navigating the Waters to Suicide Prevention and Awareness; New Business Coming Soon: Beacon Health Options and GlobalHealth; Results from 2016 Treatment Record Review Audit; Happy Holidays from Beacon Health Options; Claims Process Improvement Program: Paper Claims Update; Reminder: ICD-10 Coding Changes; Appointment Availability Reminder; Have You Checked Your Demographic Information?; Upcoming Webinar: Giving Value Back to our Providers; New Medicare Cards: Three Ways to Get Ready; Medicare Providers: Prohibition on Billing QMBs; New York Providers: Webinar Opportunities; New York Medicaid Providers: Medicaid Enrollment Required; Beacon Lens; Webinars

Mag-download

October 2017 eNewsletter

Taking Care During a Tumultuous Time; Integrating Treatment Transparency to Support Whole-Person Patient Care; Appointment Availability Reminder; Preferred Laboratory: Quest Diagnostics®; Claims Process Improvement Program: Project Overview; Demographic Information Review Reminder; Provider Treatment Record Documentation; Project ECHO; ASAM and the Treatment of Opioid Use Disorder; New Medicare Cards: Three Ways to Get Ready; Beacon’s Expertise Section Gets a Makeover; HEDIS® IET Measure Review; Annual CMS Training Requirement Reminder; Prohibition on Billing QMBs; New York Providers: Webinar Opportunities; Medicaid Enrollment Required for New York Providers; ValueOptions Of California, Inc.; Beacon Lens; Webinars

Mag-download

September 2017 eNewsletter

Mental Health First Aid: Moving Towards Zero Suicide; Beacon Represents...; Appointment Availability Reminder; Intensive Case Management Program; Reminder: Preferred Laboratory—Quest Diagnostics®; Claim Process Improvement Program: Project Overview; Demographic Information Review Reminder; Recredentialing with Beacon; Medication-Assisted Treatment (MAT) for Opioid Use Disorder; Medication Reconciliation; 2017 Annual Provider Satisfaction Survey; Beacon Lens; Webinars

Mag-download

August 2017 eNewsletter

Beacon Educates, Empowers, and Engages at 2017 NAMI Convention; Beacon Presents at Open Minds Institute; Member Rights and Responsibilities; ProviderConnect Resources for Members—Health Alerts; Reminder: Preferred Laboratory—Quest Diagnostics®; Intensive Case Management Program; Provider Treatment Record Documentation; Claim Process Improvement Program: Paper Claim Rejections; Annual Provider Handbook Review and Revision; Appointment Availability Reminder; Annual Provider Satisfaction Survey; ProviderConnect Resources; Webinar Opportunity: Giving Value Back to our Providers; Beacon Lens; Webinars

Mag-download

Hulyo 2017 eNewsletter

ProviderConnect Enhancement: Coordinating Care; Improving Screening for Metabolic Syndrome in Members Taking Antipsychotic Medication; Military OneSource: Billing Process Changes; Achieve Solutions: Beacon’s Member Resource Hub; Provider Treatment Record Documentation; Attention-Deficit Hyperactivity Disorder; Reminder: Preferred Laboratory—Quest Diagnostics®; Claim Process Improvement Program: Paper Claim Rejections; Demographic Information Review Reminder; Appointment Availability Reminder; Annual Provider Satisfaction Survey; Beacon Lens; Webinars

Mag-download

Hunyo 2017 eNewsletter

Beacon Sponsors the NAMI Convention Welcome Center; Providing Evidence-Based Treatment Services through On Track Outcomes; Reminder: Demographic Information Review; Appointment Availability Reminder; Recredentialing with Beacon; Claims Process Improvement Program: Mailing Address Changes; Coordination of Care between Behavioral Health and Medical Care; Quality Initiative: Ambulatory Follow-Up After Acute Inpatient Care; NYS Providers: Reminder Re: Hospital Health Home Referral Requirements for Medicaid Recipients; Exploring Expertise; Beacon Lens; Webinars

Mag-download

Mayo 2017 eNewsletter

Beacon Represents At NatCon 2017; Aiming For ‘0’: Beacon Initiates A Zero Suicide Campaign; Fear And Self-Doubt: A Clinician’s Story; HEDIS® Change: Follow-Up After Hospitalization For Mental Illness; Claims Process Improvement Program: Mailing Address Changes; ProviderConnect Resources; Webinar Opportunity: Giving Value Back To Our Providers; Recredentialing With Beacon; Appointment Availability Reminder; Webinars

 

Mag-download

Abril 2017 eNewsletter

Offering Focus and Perspective on Behavioral Health Topics; Continuing the Conversation About Suicide; Reducing The Risk Of Completed Suicides: Use An Evidence Based Suicide Risk Assessment Tool; Recredentialing with Beacon; North Carolina Engagement Center: Screening Programs; Reminder - Demographic Information Review; Project ECHO; Appointment Availability Reminder; Claims Process Improvement Program: Project Overview; Webinars

Mag-download

March 2017 eNewsletter

We’ve Moved to BeaconHealthOptions.com; Beacon Calls for a Mind Shift in How We Think About Suicide; Clarification Regarding Terminating Members from Treatment; Behavioral Health Measures: Monitoring Performance; Appointment Availability Reminder; 1099 Questions; United Airlines: Provider Recruitment for Telephonic Counseling; Claims Process Improvement Program: Project Overview; Communicating with Providers; Attention Substance Use Prescribers: Buprenorphine Waiver Training; Buprenorphine DATA Waived Prescribers; ProviderConnect Resources; Beacon Lens; Upcoming Webinars

Mag-download

Pebrero 2017 eNewsletter

Zero Suicide: Isang Pagkakataon sa Webinar na Opsyon ng Beacon Pagkakataon; Mga Alituntunin sa Klinikal na Kasanayan; Lumipat sa Bagong Website ng Mga Pagpipilian sa Kalusugan ng Beacon; 1099 Mga Katanungan; Program sa Pagpapaganda ng Proseso ng Mga Claim: Pangkalahatang-ideya ng Proyekto; Programa sa Pagpapaganda ng Proseso ng Mga Claim: Pag-iwas sa Mga Pagtanggi sa Claim; Mga Reseta ng Paggamit ng Saloobin ng Atensyon: Pagsasanay sa Buprenorphine Waiver; Buprenorphine DATA Mga Kinatawang Reseta: Sumali sa klinikang ECHO ng Beacon sa MAT; Pagkakataon sa Webinar: Pagbibigay ng Halaga Bumalik sa aming Mga Tagabigay; Paalala sa Pagkakaroon ng Appointment; Pagpapanatili ng Tumpak na Data ng Demograpiko; Paglilinaw Tungkol sa Pagwawakas ng Mga Miyembro mula sa Paggamot; Mga Lente ng Beacon; Mga Paparating na Webinar

Mag-download

Enero 2017 eNewsletter

Lumipat sa Bagong Website ng Mga Pagpipilian sa Kalusugan ng Beacon; Buprenorphine DATA Mga Kinatawang Reseta: Sumali sa Beacon's ECHO Clinic sa MAT; Mga Reseta ng Paggamit ng Saloobin ng Atensyon: Pagsasanay sa Buprenorphine Waiver; Nag-aalok ang Beacon ng Mga Miyembro ng Interactive Tool sa Pinagsamang Pangangalaga bilang isang Diskarte sa Koponan; Babala Tungkol sa Karaniwang OTC na Gamot at ang Opioid Crisis; Ang Programa ng Pagpapaganda sa Proseso ng Mga Pag-claim ay Sinisimulan sa High Gear; 1099 Mga Katanungan; Pagpapanatili ng Tumpak na Data ng Demograpiko; Alamin ang Tungkol sa Programang Pamamahala ng Paggamit; Mga Karapatan at Responsibilidad ng Miyembro; Pagkumpidensyal; Paalala sa Pagkakaroon ng Appointment; Attention NYS OASAS Mga Nagbibigay: Abiso sa Kinakailangan sa Pagpasok; Mga Tagabigay ng Medicaid: Tulungan ang Iyong Mga Pasyente na Panatilihin ang kanilang Saklaw; Ipinakikilala ang WebEx; Mga Lente ng Beacon; Mga Paparating na Webinar