Tungkol sa Mga Ulat ng Control ng Organisasyon ng Serbisyo (SOC)

Ang mga ulat ng Mga Pagpipilian sa Kalusugan ng Beacon at Mga Kontrol sa Organisasyon (SOC) ay mga independiyenteng ulat ng pagsusuri ng third-party na nagpapakita kung paano nakamit ng Beacon ang pagsunod sa mga pangunahing kontrol na nauugnay sa pag-uulat sa pananalapi. Ang mga ulat na ito ay nagbibigay sa iyo at sa iyong mga auditor ng isang walang pinapanigan na pagtatasa ng mga kritikal na aspeto ng kapaligiran ng kontrol ng Beacon.

Sinusundan ng Mga Pagpipilian sa Kalusugan ng Beacon ang mga ulat ng SOC 1 Type 2 para sa maraming mga merkado.