Tungkol sa Mga Ulat ng Service Organization Control (SOC).

Ang Beacon Health Options System and Organization Controls (SOC) Reports ay mga independiyenteng ulat ng pagsusuri ng third-party na nagpapakita kung paano nakakamit ng Beacon ang pagsunod sa mga pangunahing kontrol na nauugnay sa pag-uulat sa pananalapi. Ang mga ulat na ito ay nagbibigay sa iyo at sa iyong mga auditor ng walang pinapanigan na pagtatasa ng mga kritikal na aspeto ng kontrol na kapaligiran ng Beacon.

Hinahabol ng Beacon Health Options ang mga ulat ng SOC 1 Type 2 para sa ilang market.