Paksa sa Klinikal ng Beacon: Masamang Karanasan sa Pagkabata at ang kanilang mga Kinalabasan

Ayon sa naiulat na data mula sa Pag-aaral ng Adverse Childhood Experience (ACE), hindi bababa sa isa sa apat na bata sa US ang nakaranas ng ilang uri ng kapabayaan o pang-aabuso sa panahon ng kanilang pagkabata na may isa sa pitong nakaranas ng pang-aabuso o pagpapabaya sa nakaraang taon. Kapag nabigo kaming tugunan ang mga isyung ito, inilalagay namin sa panganib ang mga bata para sa mga malalang kondisyon sa kalusugan at sakit sa isip.

Oktubre ng Klinikal na Paksa ng Beacon tinatalakay ang koneksyon sa pagitan ng trauma ng pagkabata at paggana at kagalingan ng pang-adulto at nakatuon sa tatlong mga lugar upang matugunan ang masamang karanasan sa pagkabata: maagap na pagkakakilanlan, pakikipagtulungan ng provider, at paggamot na nakabatay sa katibayan tulad ng nakatuon sa trauma na Pag-uugali ng Cognitive at pangangalaga na may kaalamang trauma, Dialectical Behaviour Therapy, at Multisystemic Therapy.

Bilang karagdagan sa aming paksa sa Oktubre, maaari mong tuklasin ang higit pang mga pagpapaunlad at pananaw sa kalusugan ng pag-uugali sa aming patuloy Serye ng Klinikal na Paksa ng Beacon.