Pagkagabay sa Kalusugan sa Pag-uugali – Saan Kami Ngayon at Saan Kailangan Mong Pumunta?

Tinitiyak ng Batas ng Mental Health Parity at Addiction Equity na ang mga kondisyon sa kalusugan ng pag-uugali at mga kondisyong pisikal ay binibigyan ng pantay na pagsasaalang-alang. Ngayong isang dekada na mula nang maipasa ang batas, saan nakatayo ang pagkakapantay-pantay, at anong gawain pa rin ang hinaharap?

Brad Lerner, Bise Presidente ng Patakaran sa Publiko ng Beacon, kasamang nag-akda ng isang tampok para sa buwanang magazine ng American Health Lawyers Association (AHLA) Mga Koneksyon sa AHLA na tuklasin ang mga nagbabayad sa pag-unlad tulad ng Beacon na ginawa upang isulong ang pagkakapantay-pantay sa kalusugan ng isip, at kung saan ang mga pagsisikap ay patungo sa hinaharap.

Basahin ang "Pag-uugali sa Kalusugan ng Pagkilos – Saan Namin Ngayon at Saan Kailangan Kayo Pumunta?" sa ibaba:


© Copyright 2019, American Health Lawyers Association, Washington, DC.