Humiling ng Higit pang Impormasyon

Ang Mga Pagpipilian sa Kalusugan ng Beacon, isang nangungunang kumpanya ng mga serbisyong pangkalusugan sa pag-uugali, ay namamahala sa mga benepisyo ng EAP sa loob ng 35 taon, na tumutulong sa mga samahan na matugunan at mapagbuti ang mga alalahanin sa lugar ng trabaho, tulad ng kawalan at presenteeism. Mangyaring kumpletuhin ang form sa ibaba upang malaman kung paano makakatulong ang Beacon sa iyong mga kliyente.

* Nangangahulugang kailangang punan.

Pangalan (Broker)*

Apelyido (Broker)*

Email (Broker)*

Numero ng Telepono (Broker)*

Kumpanya (Kumpanya ng kliyente)*Katanggap-tanggap ang N / A

Address (Kumpanya ng kliyente)*Katanggap-tanggap ang N / A

Estado (Kumpanya ng kliyente)*Katanggap-tanggap ang N / A

# ng mga empleyado (Kumpanya ng kliyente)*Katanggap-tanggap ang N / A