Ano ang Ginagawa ng Beacon

Pamumuhay sa Iyong Potensyal, Pakikipaglaban Para sa Iyong Mga Pangarap: Isang Pananaw ng Autism

“Maliwanag si Michael. Matalino siya. Siya ay nakatatawa. Magagawa niya talaga, talagang maayos. Maaari siyang gumawa ng mga kamangha-manghang bagay, at nais kong bigyan lamang siya ng pagkakataong iyon. Gusto kong magkaroon siya ng normal na buhay. " —Ang ina ni Michael, na naglalarawan ng kanyang pag-asa para sa hinaharap ng kanyang anak na may autism spectrum disorder (ASD). Tulad ng inilalarawan sa…

Mga Serbisyo sa Pamamahala ng Pangangalaga sa Autism

Pinangangasiwaan ng Beacon ang mga serbisyo at benepisyo ng Autism Spectrum Disorder (ASD) sa ngalan ng mga plano sa kalusugan, mga tagapag-empleyo at iba pang mga bumibili ng mga serbisyo ng ASD sa ilalim ng isang pinagsamang modelo ng pangangalaga.

Mga Serbisyong Suporta sa Pamilya ng Autism

Ang aming mga serbisyo sa suporta para sa mga pamilya ay nag-aalok ng mga tool, impormasyon at mapagkukunan na kinakailangan upang pangalagaan ang isang bata na may diagnosis na ASD.

Suporta ng Autism Spectrum Disorder

Nag-aalok ang Beacon ng suporta para sa mga pamilya at bata na may ASD.