Ano ang Sinasabi ng Data

Pag-aaral: Mga Kabataang May Autism sa Mas Malaking Panganib para sa Nakamamatay na Pinsala

Matapos pag-aralan ang data sa halos 40 milyong pagkamatay ng US sa pagitan ng 1999 at 2014, natagpuan ng mga mananaliksik na ang mga taong may autism ay tatlong beses na mas malamang na mamatay mula sa isang aksidenteng pinsala-at kung sila ay wala pang edad 15, ang rate ay 42 beses na mas mataas. Kunin ang buong scoop sa Reuters Health — kasama na ang maaaring gawin ng mga magulang at tagapag-alaga…

Pagsukat sa Mga Kaganapan sa Tunay na Buhay na ABA

Bilang bahagi ng modelo ng ABA Care Management ng Beacon, isinasama namin ang real-time na klinikal na data — tulad ng paggamit at mga kalakaran sa kinalabasan — upang matiyak na maihahatid nang epektibo ang mga serbisyo, at upang masukat ang pag-usad ng bawat indibidwal na kaso sa aming pangangalaga. Sa California kung saan pinamamahalaan namin ang mga benepisyo ng ABA mula pa noong 2012, nagsagawa ang Beacon ng isang malalim na pagsusuri ng data ng klinikal ng aming aktibo…

Gastos ng Autism

Ang Autism ay may direkta at hindi direktang mga gastos, na nakakapagod at dumarami.