Ano ang Sinasabi ng Data

Beacon at Ang Katibayan para sa Pagbabago ng Stigma

Nakita namin ang mga pangunahing pagsulong sa pangangalaga ng kalusugan sa pag-uugali ng Amerikano mula pa noong Community Mental Health Act ng 1963, ngunit kaunti pa ang nagbago sa paraan ng pag-stigmatized ng mga karamdaman sa pag-iisip at paggamit ng sangkap. Sa kabila ng mas mahusay na mga pagpipilian sa paggamot, ang mantsa ay nananatiling hadlang sa pangangalaga, at para sa marami, makabuluhang pakikilahok sa lipunan. Si Dr. Clarence Jordan, ang Bise Presidente ng Beacon…

Paggamit ng Mga Kasama upang Sumuporta sa Mga Matatanda na may Malubhang Karamdaman sa Kaisipan

Kung ikaw ay isang taong may malubhang sakit sa isip (SMI), mas malamang na mamatay ka ng 25 taon nang mas maaga kaysa sa natitirang populasyon. Hindi ka rin malamang magkaroon ng isang regular na tagapagbigay ng pangunahing pangangalaga, kaya umaasa ka sa matinding pasilidad ng inpatient at mga kagawaran ng emerhensiya para sa paggamot. Ang resulta? Napakamahal at pira-pirasong pangangalaga na…