Coronavirus at Iyong Kalusugan sa Kaisipan

Ang Mga Pagpipilian sa Kalusugan ng Beacon ay aktibong sinusubaybayan ang COVID-19 (coronavirus) pandemya kasama ang lahat ng mga rekomendasyon mula sa CDC at estado at mga lokal na opisyal ng kalusugan sa publiko. Ang kaligtasan ng aming mga miyembro, tagapagbigay ng pangangalaga at mga empleyado ang aming pangunahing pag-aalala.

Ang mga emerhensiyang kalusugan sa publiko, tulad ng COVID-19, ay maaaring humantong sa stress at pagkabalisa. Parehas na natural na tugon sa pagharap sa mga pang-araw-araw na presyon. Suriin ang mga mapagkukunang ito upang makatulong na mag-navigate sa stress at pagkabalisa.

Para afiliados

Recursos sobre coronavirus para nuestros afiliados.

Para sa mga kliyente

Recursos sobre coronavirus para sa mga client ng nuestros.

Para provedores

Recursos sobre coronavirus para nuestros provedores.

Mga recursos ng Otros

Ang Otros recursos sobre coronavirus para todos.

MáS INFORMACIÓN

Para sa mga Miyembro

Mga mapagkukunan ng Coronavirus para sa aming mga miyembro.

Para sa Mga kliyente

Mga mapagkukunan ng Coronavirus para sa aming mga kliyente.

Para sa Mga Nagbibigay

Mga mapagkukunan ng Coronavirus para sa aming mga tagabigay.

Karagdagang Mga Mapagkukunan

Karagdagang mga mapagkukunan ng Coronavirus para sa lahat.

Matuto Nang Higit Pa