Coronavirus at ang Iyong Kalusugan ng Pag-iisip

Aktibong sinusubaybayan ng Beacon Health Options ang pandemya ng COVID-19 (coronavirus) kasama ang lahat ng rekomendasyon mula sa CDC at mga opisyal ng pampublikong kalusugan ng estado at lokal. Ang kaligtasan ng ating mga miyembro, tagapagbigay ng pangangalaga at empleyado ang ating pangunahing alalahanin.

Ang mga emerhensiya sa pampublikong kalusugan, gaya ng COVID-19, ay maaaring humantong sa stress at pagkabalisa. Parehong natural na tugon sa pagharap sa pang-araw-araw na panggigipit sa buhay. Tingnan ang mga mapagkukunang ito upang makatulong sa pag-navigate sa stress at pagkabalisa.

Para sa mga Miyembro

Mga mapagkukunan ng Coronavirus para sa aming mga miyembro.

Para sa mga Kliyente

Mga mapagkukunan ng Coronavirus para sa aming mga kliyente.

Para sa Mga Nagbibigay

Mga mapagkukunan ng Coronavirus para sa aming mga provider.

Karagdagang Mapagkukunan ng Impormasyon

Mga karagdagang mapagkukunan ng Coronavirus para sa lahat.

Matuto Nang Higit pa

Para afiliado

Recursos sobre coronavirus para sa nuestros afiliados.

Para sa mga kliyente

Recursos sobre coronavirus para sa nuestros kliyente.

Para proveedores

Recursos sobre coronavirus para nuestros proveedores.

Iba pang mga mapagkukunan

Otros recursos sobre coronavirus para sa lahat.

KARAGDAGANG INFO