Karagdagang Mga Mapagkukunan ng Coronavirus

Mga recursos ng Otros

Ang mga clic aquí para sa acceder a otros recursos estatales, nacionales at internacionales para sa mga nagpatunay, bilang mga datos de líneas de información para sa mga consumidores at enlaces para cuidadores de niños.

Recursos sobre COVID-19 y salud mental de Psych Hub

Mga Pagpipilian sa Kalusugan ng Beacon, en colaboración con Psych Hub at iba pang mga organisasyon sa apoyo de la salud mental, entre otras, ha creado un sitio de recursos digitales gratuitos con el fin de ayudar a las personas ya los profesionales sanitarios a abordar las necesidades de salud conductual surgidas como consecuencia de la pandemia de COVID-19.

Karagdagang Mga Mapagkukunan

Mag-click dito para sa karagdagang mga mapagkukunan ng pandaigdigan, pambansa, estado at provider pati na rin ang impormasyon ng hotline ng consumer at mga link para sa mga tagapag-alaga ng mga bata

Psych Hub COVID-19 Mga Pinagkukunang Pangkaisipan

Ang Mga Pagpipilian sa Kalusugan ng Beacon ay nakipagtulungan sa Psych Hub, mga tagapagtaguyod ng kalusugang pangkaisipan at iba pa upang bumuo ng isang libreng digital resource site upang matulungan ang mga indibidwal at mga tagapagbigay ng pangangalaga na matugunan ang mga pangangailangan sa kalusugan ng pag-uugali na nagreresulta mula sa pandemikong COVID-19.