HITRUST CSF®

HITRUST CSF Certified Logo

Ang HITRUST CSF ay isang industriya-agnostic na certifiable na balangkas para sa pagsunod sa regulasyon at pamamahala sa peligro. Ang framework na ito, na binuo ng hindi-para sa kita na organisasyong HITRUST, ay naglalaman ng isang set ng mga prescriptive na kontrol na nauugnay sa mga proseso ng organisasyon at teknikal na kontrol para sa pagproseso, pag-iimbak, at pagpapadala ng sensitibong data.

Ang mga aplikasyon ng Beacon Health Options Connections Administrative System (CAS), Member Connect, Provider Connect at Client Connect ay may sertipikasyon ng HITRUST CSF.