HITRUST CSF®

HITRUST CSF Certified Logo

Ang HITRUST CSF ay isang industriya-agnostic na sertipikadong balangkas para sa pagsunod sa pagkontrol at pamamahala sa peligro. Ang balangkas na ito, na binuo ng samahang hindi kumikita na HITRUST, ay naglalaman ng isang hanay ng mga iniresetang kontrol na nauugnay sa mga proseso ng samahan at mga teknikal na kontrol para sa pagproseso, pag-iimbak, at paglilipat ng sensitibong data.

Ang mga Beacon Health Option Connection Administrative System (CAS), Member Connect, Provider Connect at Client Connect application ay mayroong sertipikasyon ng HITRUST CSF.