Abril 2011 Newsletter

  • Ang Pinahalagang Tagabigay: MAHALAGA - Mga Update sa Federal Mental Health Parity (FMHP)
  • Pagbibigay ng Halaga Bumalik sa Serye ng Webinar ng Provider
  • Pansin ng Mga Nagbibigay ng New York: Mga Code na E / M
  • CEQuick: Isang Online Training Portal para sa Mga Provider
  • Mini Webinar Series - Mga Serbisyo sa Outpatient - Federal Mental Health Parity (FMHP) Outpatient Outlier Model Refresher
  • Kontrata para sa Kaligtasan

I-download ang isyung ito