Abril 2017 eNewsletter

  • Pag-aalok ng Pokus at Pananaw sa Mga Paksa sa Kalusugan ng Ugali
  • Pagpapatuloy sa Pag-uusap Tungkol sa Pagpapakamatay
  • Pagbabawas ng Panganib Ng Mga Kumpletong Suicide: Gumamit ng Isang Evidence Batay sa Tool sa Pagsusuri sa Panganib na Pagpapatiwakal
  • Recredentialing kasama ang Beacon
  • North Carolina Engagement Center: Mga Program sa Pagsisiyasat
  • Paalala - Pagsusuri sa Impormasyon sa Demograpiko
  • Project ECHO
  • Paalala sa Pagkakaroon ng Appointment
  • Program sa Pagpapaganda ng Proseso ng Mga Claim: Pangkalahatang-ideya ng proyekto
  • Mga Webinar

I-download ang isyung ito