Abril 2018 eNewsletter

 • Spotlight: Mga Serbisyo ng Autism ng Beacon para sa Connecticut Medicaid
 • Mga Update sa Pamantayan sa Pangangailangan ng Medikal
 • Ang bagong tool sa Pagrepaso ng Rekord ng Provider ng Beacon
 • Panimula sa Pag-aalaga na Batay sa Sukat
 • Paghahatid sa Mga Naglilingkod: Paghahanda ng Mga Bata para sa Paglalagay ng Isang Magulang Militar
 • Ang Panahon ng Pagpoproseso ng Mga Claim ng Papel ay Nabawasan sa CPI Program
 • ProviderConnect: Mga Kakayahan at Pakinabang
 • Paalala sa Pagkakaroon ng Appointment
 • Nasuri Mo Ba ang Iyong Impormasyon sa Demograpiko?
 • Ang Mga Bagong Card ng Medicare Ay Nasa Mail
 • Mga Nagbibigay ng New York: Mga Kinakailangan sa Bagong Code ng Code para sa Medicaid at HARP
 • Mga Nagbibigay ng New York: Mga Pagkakataon sa Webinar
 • Mga Lente ng Beacon
 • Mga Website ng Komersyal na Beacon

I-download ang isyung ito